Μορφωτικός Σύλλογος

Ο Καραγάτσης και η Ραψάνη – Ευαγγ. Βλαχοστέργιου

Μ.Καραγάτσης 2018
Από τον συγγραφέα στο σχολείο
Φιλολογική και Παιδαγωγική Συνάντηση

Καραγάτσεια 2014 - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Καραγάτσεια 2010 - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Καραγάτσεια 2007 - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ημερίδα για τον Καραγάτση το 2004