Εισαγωγή

Στη θεματική αυτή ενότητα υπάρχουν κείμενα από το αρχείο του Αθανασίου Δουμακή, του τέως Προέδρου  του Μορφωτικού Συλλόγου, τα οποία ευγενικά μας παραχώρησε ο γιος του Παναγιώτης. Ο  κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει και να βρει, άρθρα και εργασίες του που κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, περιοδικά ή εκφωνήθηκαν σε ημερίδες και συνέδρια. Καθώς επίσης σημειώσεις λαογραφικού, κοινωνικού και ιστορικού περιεχομένου, που σκόπευε να χρησιμοποιήσει.

Στην ενότητα αυτή υπάρχει η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του καθολικού της Μονής των Αγίων Θεοδώρων, την οποία αφιλοκερδώς εκπόνησε ο Παναγιώτης Δουμακής, σε συνεργασία πάντα µε την Προϊσταμένη της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, κ. Σταυρούλα Σδρόλια.

Υπάρχει επίσης  μια ανασκόπηση με φωτογραφικό υλικό  και σύντομα κείμενα του έργου του Μορφωτικού Συλλόγου στα 25 χρόνια παρουσίας του, από την ίδρυσή του το 1982 έως το 2007.

Το συνολικό συγγραφικό έργο του Αθανασίου Δουμακή που δημοσιεύτηκε στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο παρουσιάζει στην ομιλία του ο κ. Γαλανούλης, ενώ μια αποτίμηση του έργου του, ως Προέδρου του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης κάνει η Γραμματέας του Συλλόγου Βλαχοστέργιου Ευαγγελία. Πρόκειται για εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης προς τιμή του τέως Προέδρου.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Γραμματέας

Βλαχοστέργιου Ευαγγελία, Φιλόλογος

Μορφωτικός Σύλλογος

Ιστορικά